Plastik Cerrahi Nedir?

En son güncellendiği tarih: 13 Eki 2019


Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Nedir?

Plastik; yunanca "plasticos" latince "plasticus" sözcüklerinden türeyerek dilimize geçmiştir, yoğurma,yeniden şekil verme anlamındadır.

Rekonstrüktif; "reconstruction" kelimesinden türetilmiştir, yeniden onarım anlamındadır.

Estetik; Fransızca "esthetique" sözcüğünden gelmektedir, güzelliğe dair, güzellik teorisi anlamındadır.

O halde Plastik Cerrahi Yeniden yapım,onarım ve güzellik cerrahisidir. Bir tıp dalı olarak gelişmeye " plastik cerrahi " adıyla başlasa da sonraları yapılan ameliyatları tam olarak ifade eden "Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi" adını almıştır.


Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ne iş yapar?

Plastik cerrahi doğuştan veya sonradan işlev kaybına yol açan doku eksikliklerinin düzeltilmesi, deri ,deri altı, kas, iskelet dokularında ortaya çıkan deformasyonların restorasyonu ile uğraşan özel bir daldır. Tek anatomik bölge ya da sınırlı bir işlev değil tüm vücut plastik cerrahi uğraş alanı içindedir.

Normal şekil veya görünümünü kaybetmiş, işlevlerini kısmen veya tamamen kaybetmiş organ ve dokuların yeniden restorasyonu plastik cerrahların uzmanlık alanıdır.

Yapısı ve işlevi bozulmuş dokuların yeniden onarımında çoğunlukla kişinin kendi dokuları tercih edilmekle birlikte suni olarak hazırlanmış materyallerden de plastik cerrahide yararlanılır.

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi tarihi gelişimi

Erken kayıtlarda bazı plastik cerrahi uygulamalar rastlamak mümkündür. Bunlardan en bilineni burunları kesilerek cezalandırılan bazı kölelere yeniden burun yapılması ameliyatlarıdır. Yıllar içinde teknolojik bilimsel gelişmelere bağlı olarak plastik cerrahi uygulamaları gelişmiş , 19. yy dan itibaren hız kazanmış ve özellikle 2.dünya savaşından sonra bilim dalı olarak tanımlanmış ve yaygınlanmıştır. Ülkemizde de 1950 lerden sonra tanınmaya başlamış, 1990 lardan itibaren ise oldukça yaygınlaşmış ve günümüzde her ilde hatta büyük çaplı pek çok ilçede hizmet veren bölümlerle birlikte plastik cerrahların sayısı oldukça artmıştır. Buna rağmen plastik cerrahların büyük şehirlerde hizmet vermeyi tercih etmesi, nüfusun hızla artması ile halen artan sayının ihtiyacı karşılayabildiği söylenemez. Bu nedenle talebin yeterli sayı ile karşılanamaması bu alana başka hekimlerin hatta hekim olmayan ilgi göstermesine yol açmakta ve deneyimli yetkili olmayan hekimlere kişiler bilmeden işlem yaptırmaktadır. Estetik müdahale yaptırmadan önce mutlaka hekiminizin estetik cerrah olup olmadığını kontrol ediniz.

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahide hangi ameliyatlar yapılır?

1. Doku Onarımları ;

Çeşitli yaralanmalar bağlı doku kayıpları ve bazı ameliyatlardan sonra oluşan iyileşmeyen yaraların tamiri plastik cerrahlar tarafından yapılır. Doku kayıpları sadece cilt kayıplarından kemiği içeren karmaşık doku kayıplarına kadar çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bunların onarımında deri yaması ( deri greftleri) , bölgesel veya uzak doku aktarımları ( lokal flep,uzak flep, free flep) , tek bir dokuyu içeren veya kemik kas gibi karmaşık dokular içeren aktarımlar tercih edilebilir.

2. Doğumsal anomaliler ;

Dudak damak yarıkları ,yüz yarıkları, fasial asimetrileri

Kraniofasial cerrahi, kafatası kemik yapı bozuklukları

El ayak anomalileri ;yapışık parmak,fazla parmak, el yarığı, tetik parmak, trigger finger

Damarsal anomaliler ; hemanjiom, anteriovenöz malformasyon

Dış genital sistemdeki anomaliler ; hipospadias , vagina yokluğu

Kulak kepçesinin gelişim bozuklukları ; mikrotia, kriptoşia

Göz kapağı, burun, dudak, memenin doğuştan bozuklukları

Çene bozukluklarının tedavisi

3. El Cerrahisi ve mikrocerrahi

Her türlü el yaralanması ; yüzeysel doku kaybı, tendon, sinir,damar yaralanmaları, parmak kopmaları, tırnak ve yumuşak doku tümörleri, el anomalileri

4.Yanık Tedavisi