top of page

DOĞUMSAL ANOMALİLER 

 

Doğuştan ortaya çıkan yüzeyel organlarla ilgili anomaliler çoğunlukla estetik cerrahlar tarafından düzeltilir. Estetik cerrahiyi ilgilendiren doğuştan anomalilerin başından el- parmak sorunları, yarık damak-dudak deformitesi, kulak gelişim bozuklukları, damarsal kitleler (hemajiom) en sık görülenler arasındadır. Doğumsal anomaliler işlevi bozmayacak şekilde ortaya çıkmışsa genellikle çocuk anestezi alabilecek yaş ve kiloya ulaştığında uygulanır. Ancak fonksiyon bozukluğuna yol açan sorunların erken aylarda onarımı önemlidi

Op.Dr.Nurgül ALTUNTAŞ'a Sorun

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.

Doğumsal el anomalileri

 

Sindaktili ; parmakların yapışık olması, parmak aralıklarındaki boşlukların bulunmaması 

 

Polidaktili; normalde fazla parmak bulunması. 1.ve 5. parmakta sık görülür. 

 

Konjenital tetik parmak ; parmağın 1. boğumunda sertleşme ve takılma oluşması 

 

Konstriktif band sendromu; parmaklarda dolaşım bozukluğuna yol açabilecek halkasal darlıklar olması en sık görülen el anomalileridir. Bunlar basitten karmaşığa çeşitli şekillerde görülebilir. El anomalisi ile doğan çocukların erkekn aylarda plastik cerrahi takibine girmesi ve uygun yaşa ulaşıldığında gerekli cerrahi uygulanması ilerki yaşamları için önemlidir. Bu tür ameliyatlardan sonra deneyimli ellerde gerçekleştirilecek fizyoterapi tedavileri de fonksiyonun restorasyonu açısından önemlidir. 

 

Yarık damak- dudak deformitesi

 

Yarık damak -dudak deformitesi birlikte veya ayrı ayrı ortaya çıkabilir. Dudak onarımı 3. aydan itibaren uygulanabilirken yarık damak deformitesi 1.yıldan sonra genelde uygulanır. Çocuk konuşmaya başlamadan önce damak onarımının yapılması fonksiyon açısından önemlidir. Bu tür doğumsal sorunlarda multidisipliner yaklaşım çok önemlidir. Doğumdan hemen sonra takibe alınan çocukta  diş hekimleri nazoalveolarmoldingi, cerrahlar dudak ve damak onarımını, odyologlar konuşma terapisini, diyetisyenler beslenme planlanmasını, Kbb uzmanları olası kulak sorunlarının çözümünü sağlayacak şekilde pek çok birim tedaviye dahil olmalıdır. Yetişkin yaşlarda deformitenin ağırlığına göre  ortodontik tedaviler, burun onarımları gerekebileceği unutulmamalıdır. 

Hemanjiom 

 

Yeni doğanlarda ortaya çıkan en sık iyi huylu deri tümörüdür. Kan damarlarının gelişimsel anomalisi sonucu ortaya çıkan hemanjiomlar doğumda veya ilk haftalar içinde görülmeye başlanır. Çocukluk dönemi boyunca büyümeye devam eder. Klasik olarak 7 yaşında %70 i tamamen kaybolur. Bunun yanında ülserleşme eğiliminde olan, devamlı kanayan veya göz ve burun gibi estetik görüntüyü bozan kitlelere müdahale etmek gerekebilir.

Please reload

bottom of page